…

De fameuze betonstop. Klinkt je bekend in de oren? Tegen 2040 wil de Vlaamse regering komaf maken met ruimtelijke versnippering. Dat betekent werk aan de winkel voor onze steden en gemeentes. Al dat pionierswerk zet Departement Omgeving maar wat graag in de kijker. En ook de pilootgemeenten zelf worden blijvend geïnspireerd met vernieuwende initatieven rond ruimtelijk beleid. Daar zorgen wij wel voor.

Rep je naar de website: omgeving.vlaanderen.be

Have a project in mind? Let’s get to work!