Brideneers en StopItNow! Vlaanderen lanceerden een communicatiecampagne die ook de naasten van mensen met pedofiele gevoelens en plegers aanspreekt. Want voor partners, familieleden en vrienden is er nu een nieuw aanbod. Stop it Now! biedt hen hulp en ondersteuning via lotgenotengroepen, via online zelfhulp en via het nieuwe naastenforum 'stopitnow.be/naasten'.

In hun emotionele rollercoaster hebben ook naasten nood aan een anoniem klankbord, maar ze kunnen vaak nergens terecht. Dat wil Stop It Now! veranderen. De organisatie biedt niet alleen een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, maar ook aan mensen uit hun directe omgeving die ermee geconfronteerd worden. Om er ook voor hen te zijn, is er nu stopitnow.be/naasten.

Naasten de weg wijzen naar het nieuwe platform werd de taak van Bridgeneers. "We verpakten de gevoelige materie in een heel gerichte social media campagne met als kick-off een opvallende persactie", aldus Ronny Schildermans, creatief directeur van Bridgeneers.

Verschillende perscontacten ontvingen een dagboek met heel beklijvende verhalen. ‘De dag die ik nooit meer vergeet’ biedt een inkijk in de leef- en gevoelswereld van de naasten van mensen met pedofiele gevoelens of van plegers. Op die manier vraagt StopItNow! de pers om de verhalen van naasten mee te verspreiden, want ook wie zich zorgen maakt over een persoon in zijn of haar omgeving, kan gehoord en geholpen worden. Een belangrijke stap om samen kindermisbruik voorkomen.

“Ik trof mijn ouders thuis huilend aan. Ze vertelden me dat mijn broer opgepakt was. Mijn vader kreeg het niet over zijn lippen. “Seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen”, fluisterde mijn moeder snikkend. Het was alsof de grond onder mijn voeten wegzakte.”
- getuigenis uit het dagboek -

Naast het dagboek creëerde Bridgeneers een campagne op Facebook en Instagram om naasten naar het platform te leiden. Emoji's geven hun rollercoaster van emoties weer en trekken de aandacht van iedereen die zich erin erkent. Op die manier ontdekken naasten dat ze er niet alleen voorstaan en vinden ze de weg naar hulp.

Een boodschap die niet snel zal vergeten worden.

Have a project in mind? Let’s get to work!