We begrijpen dat u begaan bent met hoe uw persoonsgegevens gebruikt en verwerkt worden. Uw privacy is dan ook enorm belangrijk voor ons. Daarom leggen we op deze pagina zo duidelijk mogelijk uit welke gegevens we verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die we verzamelen tijdens uw gebruik van onze website. Aangezien we onze website regelmatig bijschaven, kan ook deze privacyverklaring veranderen. Daarom raden we u aan deze pagina op regelmatige basis te bekijken.

In geval van vragen of opmerkingen, kunt u terecht op info@bridgeneers.be.

1. Wie zijn wij?

Bridgeneers is de handelsnaam van Absoluut BV, Absoluut Zulu BV en Lake Nimble BV, hierna steeds aangeduid als 'Bridgeneers' of ‘wij’. In deze Privacyverklaring worden volgende termen gebruikt:

 • Diensten: de diensten die Bridgeneers aanbiedt.

 • Producten: de materialen, drukwerken ed. die Bridgeneers aanwendt bij hoger vermelde diensten en/of die zij verkoopt.

U kunt contact opnemen met ons via:

 • E-mail, op info@bridgeneers.be
 • Telefoon, op +32 16 35 98 98
 • Post, op Remytoren, Vaartdijk 3 (bus 601) 3018 Leuven, Belgium

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Bridgeneers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (klikgedrag, duur van uw bezoek, paginaweergaven, …)
 • Geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, internetbrowser en apparaat type

Bovenstaande gegevens worden volledig geanonimiseerd opgeslagen en verwerkt. Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, slaan wij ook volgende gegevens op:

 • Voor- en familienaam
 • E-mailadres

Bridgeneers gebruikt persoonsgegevens voor de volgende redenen:

 • Om onze services aan te bieden
 • Om analyses te kunnen uitvoeren
 • Om onze diensten op punt te stellen
 • Om informatie te delen met derden aan wie wij wettelijk verplicht zijn informatie te verschaffen
 • Om te controleren of de voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden en/of andere voorwaarden waarmee u hebt ingestemd, worden nageleefd

Indien u zich ingeschreven hebt op onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om u onze nieuwsbrief door te sturen.

3. Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het is niet onze intentie om via onze website of via een andere weg gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Daarom raden we ouders aan actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Indien u vermoedt dat wij zonder ouderlijke toestemming gegevens verzameld hebben van kinderen jonger dan 16, kunt u contact opnemen via info@bridgeneers.be. In dat geval verwijderen wij de informatie in kwestie.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Bridgeneers neemt geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens. Het gaat in dit geval over besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een persoon (bv. een van onze medewerkers).

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bridgeneers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De gegevens over uw activiteit op onze website en over uw geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, internetbrowser en apparaattype worden verzameld en verwerkt via Google Analytics en Facebook Pixel met het oog op analyse en verbetering van onze website. De gegevens in kwestie worden niet langer opgeslagen en/of verwerkt dan de basistermijn die opgesteld wordt door respectievelijk Google of Facebook.

Indien u zich ingeschreven hebt voor onze nieuwsbrief, houden we uw voor- en familienaam en e-mailadres bij tot u zich uitschrijft of tot u ons contacteert met het specifieke verzoek om al uw persoonsgegevens te verwijderen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Bridgeneers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bridgeneers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bridgeneers gebruikt technische, functionele en analytische cookies om de technische werking van de website en uw gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast helpen cookies ons ook om onze website verder te optimaliseren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw webbrowser, maar dat kan leiden tot een minder aangename surfervaring of een niet-functionerende website.

8. Recht van inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen in welke gegevens wij van u bewaren en verwerken. U kunt daarvoor een kopie aanvragen van uw persoonsgegevens via info@bridgeneers.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij garanderen een antwoord binnen de vier weken.

9. Recht op rectificatie

U hebt het recht om een correctie van foute persoonsgegevens aan te vragen. Ook daarvoor kunt u terecht op info@bridgeneers.be. Opnieuw vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen om zeker te kunnen zijn dat het verzoek van u komt.

10. Recht op vergetelheid

U heeft het recht wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen via info@bridgeneers.be. Wij reageren op uw verzoek binnen de vier weken, op voorwaarde dat u een kopie van uw identiteitsbewijs kunt voorleggen.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bridgeneers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bridgeneers.be.

What can we do for you?
Contact us